Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri

Çözüm ortaklarımız ile sunduğumuz Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimizle, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında belirlenen konularda hizmet sunmaktayız. Bu hizmetimizle vergi incelenmesi riskini azaltmanın yanı sıra, işletmelere yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi noktasında da destek sağlamaktayız. Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerimizle müşterilerimize, ortaklarına, alacaklılar ile kredi kuruluşlarına, devletin ekonomik ve idari birimleri ile vergi idaresine mali tablolarda yer alan kayıtların gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olduğuna dair güvence vermektir.
 • Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki (tam tasdik),
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler,
 • KDV, ÖTV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,
 • DİİB kapsamında yapılan KDV tecil-terkin işlemlerinin tasdiki,
 • ÖTV’si indirilmiş yakıt kullanımı tasdik işlemleri,
 • Gümrük beyannamesi tasdiki işlemleri,
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki,
 • Sermaye artışının tespiti raporları,
 • Dernek, tesis, vakıf muafiyet ve istisna tasdiki işlemleri,
 • Mali tablolarının uygunluğu ve hasılat tespiti,
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri,
 • Stok değerleme işlemleri,
 • Stopaj iadesi ile Gelir ve Kurumlar Vergisi bağışıklıkları tasdiki,
 • Özel beyannameler,
 • İthalatçı Bilgi Formu tasdik işlemleri,
 • Bankalarca istenecek mali tablo, mizan vb. belgelerin tasdik işlemleri,
 • Yasal zorunluluk olarak öngörülen diğer tasdik işlemleri,
klsjdajsdhaksjdhasj