Muhasebe Organizasyonu Oluşturmak

Yeni kurulan ya da belirli bir büyüklüğe ulaşan işletmeler, sahip oldukları ölçek sebebi ile, ön muhasebelerini ya da genel muhasebelerini kendi işletme adreslerinde yürütmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacın doğru ve zamanında tespit edilmesi önemlidir.

Kurumsal Denetim sahip olduğu yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile işletme için en uygun muhasebe organizasyonunun oluşturulması noktasında müşterilerine destek sağlar.

  • Bilgisayar sisteminde ve işletme bünyesinde tüm muhasebe kayıtlarının izlenebilir hale getirilmesi
  • Belge düzeninin oluşturulması, (İş akış şeması doğrultusunda gerekli belge düzeni oluşturmak)
  • Dosyalama sisteminin ve muhasebe arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi,
  • Maliyet muhasebesi ile ilgili belge düzeninin oluşturulması ve maliyet raporlaması,
  • Muhasebe servisinin oluşturulması ve görev tanımlarının yapılması
klsjdajsdhaksjdhasj