Muhasebe Hizmetleri

İş dünyasını rekabetçi yapısı, sürekli güncellenen ve takip edilmesi gereken mevzuat, pahalı muhasebe yazılımları, günümüz şirketlerini muhasebe noktasında dış kaynak kullanmaya yöneltmektedir.

Bu noktada Kurumsal Denetim müşterilerine, gerek maliyetlerin azaltılması gerekse yasal olarak yerine getirilmesi gereken görev ve sorumlulukların ifa edilmesi noktasında Muhasebe desteği sağlamaktadır.
 • Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
 • Sabit kıymetlere yönelik hizmetler, (sabit kıymet sayımı, muhasebe ve raporlamaları)
 • Yazılım seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması,
 • Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik konusunda verilmesi gereken bildirgelerin verilmesi,
 • Bordrolama hizmetlerinin yapılması,
 • İşletmeye ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu gibi mali tabloların düzenlenmesi ve bu tablolara dayanarak finansal yorumların yapılması,
 • Dosyalama sisteminin ve muhasebe arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi,
 • Bilgisayar sisteminde ve işletme bünyesinde tüm muhasebe kayıtlarının izlenebilir hale getirilmesi,
 • Belge düzeninin oluşturulması,
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama,
 • Faturalama ve düzenlenen faturaların müşterilere ulaştırılması hizmetlerinin verilmesi,
klsjdajsdhaksjdhasj