Faydalı Bilgiler

Recent News Image
İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinin Kur Farklarına Ait KDV Uygulamasında Yeni Dönem
29 Nis 10:24 am

İhraç kayıtlı mal teslimlerinde bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde; Bedelin kısmen veya tamamen...

Recent News Image
Yurt Dışında Yerleşik Uluslararası Teknoloji Şirketleri Tarafından Türkiye’de KDV Mükelleflerine Düzenlenen Faturalarda Gösterilen KDV’nin İndirim Sorunu
18 Nis 10:26 am

7061 Sayılı kanunun 41 inci maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 9 uncu maddesine 1/1/2018...

Recent News Image
Finans Yönetimi ve Yönetim Muhasebesinin Önemi
17 Şub 12:50 pm

Finans yönetimi ve yönetim muhasebesi işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri (İşletmenin Sürekliliği İlkesi) bakımından her zaman vazgeçilmez bi

Recent News Image
Kur farklarının KDV karşısındaki durumu
24 Oca 12:58 pm

Öteden beri katma değer vergisine konu olup olmayacağı vergi idaresi ile yargı arasında farklı uygulamaya tabi olan...

Recent News Image
Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayımlandı
6 Ara 01:01 pm

Resmi Gazete: 06.12.2018/30617 Yönetmelik tarafından hüküm altına alınan bazı hususlar aşağıdadır: Amaç: Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak.