Finansal ve Mali Raporlama

Etkin bir finansal ve mali raporlama şirketlerin üst yönetim yapılarının doğru ve yerinde karar alabilmeleri için hayati bir unsur olduğu gibi; şirketlerin paydaşlarıyla, yatırımcılarıyla ve üçüncü taraflarla paylaştığı bilgilerin tutarlılığı ve güvenilirliği için de etkin bir yöntemdir. İyi bir raporlamanın getirdiği diğer bir avantaj ise şirketlerin yerel mevzuata dair yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve herhangi bir yasal sorunla karşılaşmamasıdır.

Bu çerçevede müşterilerimize şirketlerinin mevcut mali ve finansal durumlarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve yeniden tasarlanması konusunda destek sağlıyoruz.

 

  • İşletmeye ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren mizan, bilanço ve gelir tablosu gibi mali tabloların düzenlenmesi ve bu tablolara dayanarak finansal yorumların yapılması,
  • Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama,
  • Yönetimin istediği türde yardımcı ve bilgilendirici diğer raporların üretilmesi, (Operasyonel masraflar, nakit akış raporu, bütçe, net çalışma sermayesi vb.)
klsjdajsdhaksjdhasj