Muhasebe Denetimi ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

İş dünyasında artan rekabet, firmaları ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını ve mali işler süreçlerini profesyonel firmalara emanet etmelerini gerekli kılmıştır.

Bu çerçevede Kurumsal Denetim olarak, muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında sunduğumuz çözümlerle  müşterilerimizin finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktayız.

 

  • Yasal defter kayıtlarının kontrolü ve denetiminin yapılması,
  • Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu bulunan Beyanname ve bildirgelerin kontrolü ve denetiminin yapılması,
  • Vergi ve Sosyal Güvenlik konulu beyanname ve bildirgelerin kontrolü ve verilmesinin sağlanması,
  • Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve kontrollerinin yapılması,
  • Muhasebe servisi personelinin gerekli eğitiminin sağlanması,
  • Mali ve finansal konularda iletişim araçlarıyla veya yerinde sürekli danışmanlık yapılması,
  • Transfer fiyatlandırması danışmanlığı ve transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması.
klsjdajsdhaksjdhasj